Beata

NODN

Beata

W czym możemy Państwu pomóc?

13:18

messenger_opener

Studa podyplomowe - PR, Marketing & Social Media

2 semestry

Gwarancja stałej ceny Brak dodatkowych opłat Brak opłaty wakacyjnej Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Zajęcia prowadzone są przez praktyków

Nacisk na zajęcia praktyczne 

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, sporządzone     zgodnie z wzorem i wytycznymi MENiS

Studia podyplomowe prowadzone są w oparciu o aktualne standardy kształcenia:

Ustawa o Szkolnictwie Wyższym (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 1450)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm).

Adresaci studiów:

Adresaci studiów:

- Osoby zamierzające zmienić zawód - Osoby, które pracują w działach marketingu, sprzedaży i zbytu w przedsiębiorstwach, - Osoby aspirującym na stanowiska kierownicze działów marketingowych, - Pracownicy działów obsługi klientów i działu zakupów, - Osoby zarządzające działami organizacyjnymi, -Właściciele przedsiębiorstw chcących poznać nowoczesne metody działań e-marketingowych, - Pracownicy zajmujący się rozwojem strategii sprzedażowych.  

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, uczelnia umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego. 

Studia skierowane są do osób mających potrzebę wspierania innych w rozwoju: trenerów, doradców, lekarzy, nauczycieli, rodziców, menedżerów chcących skutecznie motywować i stwarzać nowe możliwości dla swoich pracowników; trenerów wewnętrznych chcących podnieść jakość swojej pracy indywidualnej; i z grupami; doradców napotykających w swojej pracy bariery związane z oporem wobec zmian oraz dla wszystkich, którzy praktykują zawód coacha lub planują zostać profesjonalnym coachem. 

Program studiów:

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

 • Badania marketingowe
 • Potrzeby Adresatek / Adresatów
 • działań marketingowych w środowisku internetowym.
 • Badanie efektywności działań marketingowych
 • Content marketing. Narzędzia marketingu treści
 • Działania marketingowe z wykorzystaniem Facebooka, YouTube’a i Instagrama. Istota influencer marketingu
 • Kreowanie marki w Internecie. Budowanie świadomości marki. Komunikacja marki. Identyfikacja wizualna marki
 • Marketing w wyszukiwarkach. Procesy SEM / SEO
 • Prawne aspekty marketingu / podstawy prawa w marketingu internetowym
 • Psychologia zachowań konsumenckich
 • Storytelling w budowaniu marki
 • Strategie marketingowe w Internecie. Program i plan marketingowy
 • Trening kreatywności
 • Tworzenie programów lojalnościowych
 • Warsztaty opracowywania strategii marketingowej w Internecie.
 • Budowanie programu / planu działań marketingowych
 • Wprowadzenie do marketingu mediów społecznościowych
 • Wprowadzenie do marketingu. Jego istota. Specyfika e-marketingu
 • Współdziałanie z liderkami / liderami opinii, youtuberkami / youtuberami, influencerkami / influencerami
 • Wystąpienia publiczne ich specyfika w środowisku internetowym

Wymagane dokumenty:

Wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany mailowo) lub dostępny w sekretariacie

Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

2 zdjęcia legitymacyjne

Building relationships between companies and audiences.

2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych

Opłaty dla tej specjalności

Suma opłat

4 200 zł

Płatność w częściach

TAK

Faktura

TAK

Faktura z odroczonym terminem płatności

TAK

Więcej informacji

Pod numerami telefonu

502 162 365 32 43 29 857 503 192 950