Beata

NODN

Beata

W czym możemy Państwu pomóc?

13:18

messenger_opener

Studa podyplomowe - Coaching i psychologia biznesu

3 semestry

Gwarancja stałej ceny Brak dodatkowych opłat Brak opłaty wakacyjnej Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Zajęcia prowadzone są przez praktyków

Nacisk na zajęcia praktyczne 

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, sporządzone     zgodnie z wzorem i wytycznymi MENiS

Studia podyplomowe prowadzone są w oparciu o aktualne standardy kształcenia:

Ustawa o Szkolnictwie Wyższym (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 1450)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm).

Adresaci studiów:

Adresaci studiów:

- Osoby z wykształceniem wyższym (magister, inżynier, licencjat bądź równorzędny), - osób, które zawodowo zajmują się zarządzaniem w firmach i instytucjach, - osób pracujących w działach marketingu i reklamy, - wszystkich, którzy zajmują się PRem i HRem, - menedżerów mniejszych i większych przedsiębiorstw, - posiadaczy własnej działalności gospodarczej, - wszystkich zainteresowanych najnowszymi odkryciami psychologii behawioralnej i poznawczej, - ludzi zajmujących się aktywizacją zawodową i doradztwem zawodowym, - pracowników handlu, usług i organizacji samorządowych, - tych, którzy w codziennej pracy zajmują się obsługą klienta.

Studia podyplomowe prowadzone są w oparciu o aktualne standardy kształcenia: 

- Ustawa o Szkolnictwie Wyższym (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)), - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 1450) - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm).

Nadrzędne cele studiów:

- przekazanie warsztatu profesjonalnego coacha, - kształcenie w zakresie wspierania w poszukiwaniu i zmiany pracy, - rozwinięcie umiejętności związanych z własnym rozwojem osobistym, - przekazanie wiedzy dotyczącej efektywnego zarządzania czasem, podejmowania decyzji, czy radzenia sobie ze stresem, - przygotowanie umiejętnego wykorzystywania procesu doradzania klientowi jako metody pomagającej odnaleźć się w środowisku pracy, aby przyczynić się do realnego wyboru bądź zmiany zatrudnienia.

Program studiów:

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

 • Budowanie i zarządzanie zespołem
 • Coaching w kontekście biznesowym.
 • Coaching zespołowy i grupowy
 • Etapy procesu coachingu.
 • Negocjacje w biznesie.
 • Psychologia konfliktu.
 • Psychologia biznesu.
 • Etapy negocjacji.
 • Negocjacje trójstronne.
 • Gra negocjacyjna
 • Odporność psychiczna
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem, z wyzwaniami, z presją i trudnościami
 • Podstawowe narzędzia coachingowe.
 • Pytania w coachingu
 • Podstawowe założenia coachingu
 • Przywództwo.
 • Style zarządzania zespołem
 • Psychologia podejmowania decyzji
 • Trening kreatywności
 • Umiejętności niezbędne w coachingu
 • Zarządzanie czasem i energią

Wymagane dokumenty:

Wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany mailowo) lub dostępny w sekretariacie

Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

2 zdjęcia legitymacyjne

Building relationships between companies and audiences.

2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych

Opłaty dla tej specjalności

Suma opłat

4 200 zł

Płatność w częściach

TAK

Faktura

TAK

Faktura z odroczonym terminem płatności

TAK

Więcej informacji

Pod numerami telefonu

502 162 365 32 43 29 857 503 192 950