Beata

NODN

Beata

W czym możemy Państwu pomóc?

13:18

messenger_opener

Studa podyplomowe - Coaching i doradztwo zawodowe

3 semestry

Gwarancja stałej ceny Brak dodatkowych opłat Brak opłaty wakacyjnej Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

Zajęcia prowadzone są przez praktyków

Nacisk na zajęcia praktyczne 

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, sporządzone     zgodnie z wzorem i wytycznymi MENiS

Studia podyplomowe prowadzone są w oparciu o aktualne standardy kształcenia:

Ustawa o Szkolnictwie Wyższym (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 1450)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm).

Adresaci studiów:

Adresaci studiów:

- Osoby z wykształceniem wyższym (magister, inżynier, licencjat bądź równorzędny), - osób, które zawodowo zajmują się zarządzaniem w firmach i instytucjach, - osób pracujących w działach marketingu i reklamy, - wszystkich, którzy zajmują się PRem i HRem, - menedżerów mniejszych i większych przedsiębiorstw, - posiadaczy własnej działalności gospodarczej, - wszystkich zainteresowanych najnowszymi odkryciami psychologii behawioralnej i poznawczej, - ludzi zajmujących się aktywizacją zawodową i doradztwem zawodowym, - pracowników handlu, usług i organizacji samorządowych, - tych, którzy w codziennej pracy zajmują się obsługą klienta.

Studia podyplomowe prowadzone są w oparciu o aktualne standardy kształcenia: 

- Ustawa o Szkolnictwie Wyższym (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)), - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 1450) - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm).

Studia skierowane są do osób mających potrzebę wspierania innych w rozwoju: trenerów, doradców, lekarzy, nauczycieli, rodziców, menedżerów chcących skutecznie motywować i stwarzać nowe możliwości dla swoich pracowników; trenerów wewnętrznych chcących podnieść jakość swojej pracy indywidualnej; i z grupami; doradców napotykających w swojej pracy bariery związane z oporem wobec zmian oraz dla wszystkich, którzy praktykują zawód coacha lub planują zostać profesjonalnym coachem. 

Nadrzędne cele studiów:

- przekazanie warsztatu profesjonalnego coacha, - kształcenie w zakresie wspierania w poszukiwaniu i zmiany pracy, - rozwinięcie umiejętności związanych z własnym rozwojem osobistym, - przekazanie wiedzy dotyczącej efektywnego zarządzania czasem, podejmowania decyzji, czy radzenia sobie ze stresem, - przygotowanie umiejętnego wykorzystywania procesu doradzania klientowi jako metody pomagającej odnaleźć się w środowisku pracy, aby przyczynić się do realnego wyboru bądź zmiany zatrudnienia.

Program studiów:

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

 • Podstawy dydaktyki
 • Rynek pracy w Polsce i krajach UE
 • Rynek pracy - analiza, wykorzystywanie danych
 • Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, zwalnianych i niepełnosprawnych
 • Umiejętności osobiste, kompetencje, etyka doradcy zawodowego
 • Podstawy psychologii rozwojowej i uczenia się
 • Zarządzanie personelem, budowanie zespołu, ścieżki kariery 
 • Metody rekrutacji i selekcji, narzędzia, aplikacje
 • Coaching jako metoda rozwoju
 • Audyt Kariery. Zmiany zachowań
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach
 • Narzędzia informatyczne w pracy doradcy
 • Techniki i metody pracy coacha kariery. Sesja coachingowa
 • Indywidualna diagnoza. Testy psychologiczne
 • Metodyka pracy doradcy zawodowego
 • Metodyka orientacji i poradnictwa zawodowego i szkolnego
 • Warsztat pracy doradcy edukacyjno-zawodowego
 • Metody pracy z grupą
 • Współpraca z dzieckiem, nauczycielami, rodzicami
 • Negocjacje , mediacje, techniki NLP
 • Superwizja w doradztwie zawodowym
 • Praktyka (120h)

Wymagane dokumenty:

Wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany mailowo) lub dostępny w sekretariacie

Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

2 zdjęcia legitymacyjne

Building relationships between companies and audiences.

2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych

Opłaty dla tej specjalności

Suma opłat

4 200 zł

Płatność w częściach

TAK

Faktura

TAK

Faktura z odroczonym terminem płatności

TAK

Więcej informacji

Pod numerami telefonu

502 162 365 32 43 29 857 503 192 950