Beata

NODN

Beata

W czym możemy Państwu pomóc?

13:18

messenger_opener

Studia Podyplomowe

STUDIA 100% ONLINE W CZASIE RZECZYWISTYM I OFFLINE

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.

Nawet do 100% dofinansowania z Urzędu Pracy i KFS Nawet do 80% dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych  

Gwarancja stałej ceny. Brak dodatkowych opłat. Brak opłaty wakacyjnej. Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

STUDIA NA ZAMÓWIENIE  Od 10 do 30 osób organizujemy kierunki lub harmonogramy zajęć na zamówienie - skontaktuj się celem omówienia szczegółów

Studiuj z każdego miejsca, w którym przebywasz. Miejsce nie ma znaczenia. Polska lub każdy inny kraj, gdzie teraz mieszkasz nie ogranicza Ci podjęcia studiów podyplomowych w formie zdalnej. 

REKRUTACJA    tel: 32 43 29 857         502 162 365         503 192 950          690 515 224 email:  nowekwalifikacjerybnik                                   @gmail.com

Zarządzanie oświatą

2 semestry 10 x 260 zł  Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

3 semestry 10 x 360 zł  Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Pedagogika specjalna – Edukacja integracyjna i włączająca

3 semestry 10 x 330 zł Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Integracja sensoryczna z terapią ręki

3 semestry 10 x 420 zł Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Pedagogika specjalna - Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

3 semestry 10 x 360 zł Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Pedagogika specjalna - Diagnoza i terapia pedagogiczna

3 semestry 10 x 420 zł Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

PR, Marketing & Social Media 

2 semestry 10 x 420 zł Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Coaching i doradztwo zawodowe

3 semestry 10 x 420 zł Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Coaching i psychologia biznesu

3 semestry 10 x 420 zł Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Fizyka w szkole

3 semestry 3 x 1100 zł Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Chemia w szkole

3 semestry 3 x 1100 zł Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Informatyka z programowaniem w szkole

3 semestry 3 x 1100 zł Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Neurologopedia

2 semestry 10 x 520 zł Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna

3 semestry 3 x 1100 zł Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Przygotowanie pedagogiczne

3 semestry 10 x 300 zł Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Dydaktyka nauczania języka polskiego jako obcego

3 semestry 10 x 350 zł Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Matematyka w szkole

3 semestry 3 x 1100 zł Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)

3 semestry 10 x 360 zł Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

3 semestry 10 x 360 zł Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)

3 semestry 10 x 360 zł Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Pedagogika specjalna - Logopedia

4 semestry 10 x 520 zł Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Metodyka kształcenia zdalnego

2 semestry 10 x 300 zł Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Pedagogika Marii Montessori

2 semestry 10 x 360 zł Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym