Beata

NODN

Beata

W czym możemy Państwu pomóc?

13:15

Studia podyplomowe

NAJNIŻSZE CZESNE W REGIONIE  

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.
Nawet do 80% dofinansowania z Urzędu Pracy i PFRON Nawet do 85% dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych  
Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat.    
W roku akademickim 2021/2022 zajęcia będą prowadzone ONLINE lub w formie HYBRYDOWEJ (online lub offline).
Studia można odbyć w każdym dużym mieście w Polsce oraz online za pomocą platformy zdalnego nauczania.
Zajęcia prowadzone są przez praktyków w zawodzie 
Zarządzanie oświatą

2 semestry 2 x 1200 zł  Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

3 semestry 3 x 1100 zł  Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Metodyka kształcenia zdalnego

2 semestry 2 x 1300 zł  Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Integracja sensoryczna

3 semestry 3 x 1600 zł Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Edukacja włączająca

3 semestry 3 x 1100 zł Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Diagnoza i terapia pedagogiczna

3 semestry 3 x 1200 zł Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

PR, Marketing & Social Media 

2 semestry 2 x 1900 zł Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Coaching i doradztwo zawodowe

3 semestry 3 x 1800 zł Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Coaching i psychologia biznesu

3 semestry 3 x 1800 zł Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Fizyka w szkole

3 semestry 3 x 1100 zł Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Chemia w szkole

3 semestry 3 x 1100 zł Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Informatyka z programowaniem w szkole

3 semestry 3 x 1100 zł Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Neurologopedia

3 semestry 3 x 1100 zł Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna

3 semestry 3 x 1500  zł Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Etyka

3 semestry 3 x 1400 zł Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Przygotowanie pedagogiczne

3 semestry 3 x 1 100 zł Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

3 semestry 3 x 1100 zł Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Matematyka w szkole

3 semestry 3 x 1 100 zł Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)

3 semestry 3 x 1400 zł Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

3 semestry 3 x 1400 zł Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową  (Surdopedagogika)

3 semestry 3 x 1400 zł Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym